Skip to main content

Den klimatsmarta bussen

En modern fullastad turistbuss med 57 passagerare drar 1,8 liter/mil. Att det är så lite - det vet få människor. Att turistbussen är hälften så miljöpåverkande som tåget – det vet ännu färre. Kg Co2/100 personkilometer, som är en vanlig måttenhet när man mäter miljöpåverkan, är för en turistbuss 1,3, för flyget 22,8 och för tåget 4,5 Kg Co2/100 personkilometer.

En undersökning från Svenska Turistbussföretagen visar att resa med turistbuss, inte bara är ett fantastiskt sätt att uppleva nya resmål och vänskaper, utan också att det är det transportmedel som skonar vår miljö på allra bästa sätt. De senaste åren har tåget försökt ta positionen som det miljövänligaste transportalternativet, men nu är det bevisat att turistbussen har en solklar första plats.

Att få möjligheten att uppleva nya resmål med lokal upphämtning har vi varit ensamma om i många år inom turistbussbranschen till skillnad mot flyget och tåget. Att vi nu kan visa att det är det miljövänligaste sättet att resa är unikt.

 

HVO - det miljövänliga bränslet

För oss är det viktigt att kunna erbjuda så miljövänliga semester- och upplevelseresor med buss i Europa som möjligt. Därför använder vi oss endast av bussar med högsta miljöklass, Euro 6. Vi kör också alla våra bussar på det fossilfria bränslet HVO.

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel som kan ersätta diesel i dieselmotorer men släpper inte ut någon fossil koldioxid i atmosfären. HVO framställs genom att 100 procent förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, processas med vätgas under inverkan av en katalysator vilket skapar kolvätekedjor som är identiska med dieselolja. Minskningen av växthusgasutsläpp beror på vilka råvaror som används och blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel.

Fritextsökning