Skip to main content

Om Ramkvillabuss

Vi är ett anrikt bussreseföretag med om inte fötterna, så i alla fall hjulen, i den småländska myllan. År 2022 har våra bussar rullat i 100 år i er tjänst!

Med vårt stora upptagningsområde kan vi erbjuda alla en resa som passar, oavsett om det är en dagstur ”runt knuten” eller en riktig långresa med buss och flyg i någon kombination.

Vi håller högsta kvalitet på våra tjänster genom serviceinriktad och professionell personal samt med välskötta och säkra bussar. 

Verksamheten bedrivs på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt samtidigt som ställda kvalitets- och miljökrav uppfylls.

Vårt mål är att alltid lämna nöjda kunder och att infria de förväntningar som ställs på oss.

Fritextsökning

Miljöpolicy

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda kollektiva, miljöeffektiva resor med buss. Vi ska verka för ständiga förbättringar genom mål som sätts upp med hänsyn till miljön och följa upp dessa. 

Våra insatser ska styras av en sammanvägd bedömning av vad som är bäst för miljön tillsammans med vad som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt.

Vi ska förebygga förorening och följa eller överträffa tillämpliga lagar och andra krav som har koppling till våra miljöaspekter.

Samtliga medarbetare hos oss engageras och ser miljöförbättrande åtgärder som en imagefråga där långsiktiga investeringar ger en positiv bild av företaget, vilket på sikt även gynnar vår ekonomi.

Vår största påverkan på miljön sker vid trafikproduktionen och vi arbetar därför aktivt för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av avgaser.

Denna miljöpolicy kommuniceras till all vår personal samt berörda personer som arbetar på direkt uppdrag av oss och finns tillgänglig för allmänheten.

Branschorgan

Ramkvillabuss är medlem i bussbranschens erkända branschorganisation, Sveriges Bussföretag som är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver alla former av yrkes­mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Och sedan tidigare hette Svenska Bussbranchen Riksförbund (BR), som sedan 2003 även omfattar bussresearrangörer som tidigare kunde vara medlemmar i BRA. (Bussresearrangörsföreningen)

Vår historia

Ramkvillabuss grundades av "farfar" Einar Johansson 1922 och firar därmed 100-års jubileum 2022.
Det började med en lastbil med bänkar på flaket och en presenning som tak.
Företaget köptes 1 april 2008 av People Travel Group AB som i sin tur sålde reseverksamheten till Nilsbuss 1 februari 2013.
Verksamheten bedrivs oförändrat i Ramkvillabuss AB, numera med Växjö som bas.