Hitta din resa

Information Expressbusstrafik

 

* BARNRABATT (50%)  Gäller t.o.m. det kalenderår barnet fyller 16 år. Ålder skall kunna styrkas med legitimation. Rabatterat pris avrundas uppåt till närmaste 10-krona. 

* STUDERANDE- OCH UNGDOMSRABATT (25%) Resenärer med giltigt SFS-, CSN-, Membit- eller Mecenat-kort jämte fotolegitimation samt ungdomar t.o.m. det kalenderår de fyller 20 år erhåller rabatt på ordinarie pris. Ålder skall kunna styrkas med legitimation. Rabatterat pris avrundas uppåt till närmaste 10-krona.

* MÄNGDRABATT  Vid förköp av 7 biljetter erhålls en biljett gratis. Vid köp av 11 biljetter erhålls 2 gratisbiljetter.

* ÖVRIGA / TILLFÄLLIGA RABATTER   Andra och/eller tillfälliga rabatter kan förekomma på olika linjer. Gällande rabatter för enskild linje framgår av respektive tidtabell och aktuell marknadsföring.

* BOKNING Bokning är obligatorisk och garanterar plats, bokningen är gratis. Obokad resenär är välkommen att följa med i mån av plats. Hållplats angörs normalt endast i de fall plats har förbokats. Särskild plats i bussen kan reserveras mot avgift.

* BETALNING  Vid bokning på www.svenskabuss.se sker betalning direkt med VISA/Master Card kontokort i samband med bokningen. Biljett kan även betalas vid avhämtning på försäljningsställe eller direkt till chauffören på bussen. Tag gärna med jämna pengar.

* AVBOKNING-OMBOKNING-ÅTERBETALNING  Avbeställning skall göras senast kl 15.00 närmaste helgfri vardag före avresan. Resa som är bokad på www.svenskabuss.se kan avbeställas på webben. Biljett gäller ej för fortsatt resa om resan avbryts. Biljett får ej överlåtas. Återbetalning eller ombokning kan ej ske för resa som ej avbeställts. Vid avbeställning inom föreskriven tid återbetalas priset för ej utnyttjad biljett inom två månader från första resedatum med avdrag för expeditionsavgift, 10% minst 30:-.

* AVRESA  Det åligger resenären att vara ute i god tid för att kunna lokalisera aktuell hållplats. I Stockholm och Växjö skall resande vara på plats senast 10 minuter före avgångstid.

* BAGAGE  Handbagage, som inte inkräktar på andra resenärers utrymme eller hindrar passagerare, får tas med i bussen. Övrigt bagage (max 2 resväskor/person) och barnvagnar tas med i bussens bagageutrymme. Extra bagage endast efter överenskommelse före avresan. Märk bagaget med namn och adress. Företaget ansvarar ej för förkommet bagage.

* GODS / CYKLAR I mån av utrymme och efter överenskommelse  tas gods/cyklar med enligt särskild taxa.

* DJUR  Får ej medföras inne i busskupén. Ledarhund för synskadad får dock medfölja, och då utan avgift.

* RÖKNING EJ TILLÅTEN

* RESTIDSGARANTI  Gäller vid försening med mer än 60 minuter beroende på fel på buss, brister i planeringen eller annat fel som bussoperatören direkt kan påverka. Gäller inte för försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse eller annan yttre omständighet eller försening som beror på annan extern händelse som bussoperatören inte kan påverka. Läs om Svenska Buss Resetidsgaranti på www.svenskabuss.se

* TRAFIKSTÖRNINGAR  Trafikstörningar kan förekomma, ersättning utgår ej till följd av detta. Företaget ansvarar ej för transporter utanför eget linjenät.

* HOTELLPAKET  I samband med din resa kan du på flertalet orter boka övernattning på hotell till förmånliga priser!

* ÖVRIGT  Företaget förbehåller sig rätten att under betvingade omständigheter vägra befordran av såväl passagerare som bagage. Vid tvingade omständigheter kan angivna tider och hållplatser ändras utan föregående meddelande. Med reservation för tryckfel och ändringar av bestämmelser, tider, hållplatser, priser etc.